Projecten

Brugautomatisering provincie Zuid-Holland
Brede school Kindcampus Grootstal Nijmegen
Citadel College Nijmegen
Gemeentekantoor Lingewaard
Integraal Kindcentrum De Kubus
Maaswaal College Wijchen
Metro-Oostlijn Amsterdam
Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd
Gemaal de Liemers
Gemaal Polbeek
Nieuwbouw opjaagstation Vitens Spiekzand
Onderzoek verduurzaming waterwinlocatie Vitens Spiekzand
Splitsen chemicaliën drinkwaterproductielocatie Braakman
Brandweerkazerne Bemmel
Uitbreiding pekelzuivering AkzoNobel
Productielijnen Ardagh Group
Energiecentrale RWE Eemshaven
Nieuwbouw chloorfabriek Membraan-Elektrolysebedrijf
Renovatie Gasturbine en 11kV generator
Steunpunt Rijkswaterstaat Helveld
Gas- en stoomturbine energiecentrale Hitachi
Gasturbine Aruba
Gasturbines AES Kilroot
Studie uitbreiding 10kV net
Vervangen 150kV scheiders TenneT
Vervangen procesautomatisering installaties Vitens
Papierfabriek Norcal main study
Productie uitbreiding zoutfabriek AkzoNobel
UV-installatie drinkwaterproductielocatie Braakman