Vervangen procesautomatisering installaties Vitens

Omdat Vitens is ontstaan uit heel veel kleinere bedrijven, die elk hun eigen systemen en apparatuur voor de drinkwaterproductie hadden, zitten ze nu met ongeveer 230 installaties die door de geschiedenis op een verschillende manier zijn uitgevoerd. Een grootscheepse vervangingsoperatie gaat eenheid in die procesautomatisering (PA) brengen.

Het proces van drinkwater produceren en distribueren moet feilloos verlopen. De besturing van dat proces verloopt automatisch, zowel op kleine locaties als op de grote stations waar alle productiestappen worden uitgevoerd. Menselijk ingrijpen vindt alleen plaats bij storingen en onderhoud. Dat neemt niet weg dat het wel noodzakelijk is dat de procesoperators de apparatuur beheersen en zo nodig handmatig kunnen bedienen. Door de variëteit in systemen moeten zij zich veel systemen eigen maken. Bovendien is een deel van de apparatuur en software verouderd. Dat kan een steeds groter risico worden voor de drinkwatervoorziening van Vitens. Vandaar dat op alle productielocaties de procesbesturing uniform moet worden. Waar mogelijk wordt daarnaast geprobeerd het productieproces energiezuiniger te laten verlopen.

Gezien de bestaande variëteit is deze vervangingsoperatie allesbehalve een invuloefening. Aan het einde van de rit, eind 2015, werken de procesoperators nog maar met drie flexibele PA-systemen, die min of meer dezelfde look & feel hebben. Het productieproces verandert niet, maar de procesoperators zijn straks op elk station inzetbaar en het beheer en onderhoud van de systemen zal eenvoudig zijn.

De feitelijke overstap naar de nieuwe PA-systemen verloopt gefaseerd: eerst vooral de kleine stations, dan de grote productielocaties. En eerst een test, ver¬volgens de ombouw. In totaal voert het programmateam zo’n 230 projecten uit. De ene keer is het ‘slechts’ een vervanging van de software, de andere keer moet er compleet nieuwe apparatuur worden geïnstalleerd. Hiervoor werkt IA Groep met 3 verschillende ingenieursbureaus samen en 7 systeembouwers.