UV-installatie drinkwaterproductielocatie Braakman

De productielocatie Braakman van Evides Waterbedrijf verzorgt de drinkwatervoorziening voor Zeeuws-Vlaanderen en levert industriewater aan diverse afnemers. Op de productielocatie Braakman wordt Biesboschwater in twee zuiveringsstraten door middel van desinfectie met ozonisatie, dubbellaagsfilters en actiekoolfilters gezuiverd tot drinkwater.

De hoofddesinfectie middels ozonisatie is inmiddels tegen het eind van zijn levensduur gekomen. Dit heeft geresulteerd in het besluit om de ozoninstallatie te vervangen door een UV-installatie. IA Elektrotechniek en IA Werktuigbouw hebben hiervoor het ontwerp en bestek gemaakt. De UV-straten zijn nieuw en zijn ingebouwd tussen de dubbellaagsfilters en de actiefkoolfilters. Hiervoor is een deel van de huidige situatie aangepast om deze UV-straten te kunnen inpassen. De UV installaties worden ondergebracht in twee nieuwe gebouwen. Elk gebouw is voorzien van een bufferkelder van waaruit het water opgepompt wordt en door drie strangen geleid waarin de UV reactoren het water desinfecteren. Tevens is een nieuwe doseerkelder voor de dosering van chemicaliën gerealiseerd. Door dit UV-project kan Evides ook voor de toekomst vertrouwen op een betrouwbare hoofddesinfectie.