Studie uitbreiding 10kV net

Voor een uitbreiding van de productiecapaciteit is een studie verricht voor het uitbreiden van het 10kV ringnet van de gehele plant. Door de groei van de laatste jaren is de capaciteit van de bestaande verdeelstations volledig benut. Er diende een berekening te worden gemaakt waar de uitbreiding van de middenspanningsinstallatie het best kon worden uitgevoerd en met welke kosten.