Splitsen chemicaliën drinkwaterproductielocatie Braakman

De productielocatie Braakman van Evides Waterbedrijf verzorgt de drinkwatervoorziening Zeeuws-Vlaanderen en levert industriewater aan diverse afnemers. Op de productielocatie Braakman wordt Biesboschwater in twee zuiveringsstraten door middel van desinfectie met ozonisatie, dubbellaagsfilters en actiekoolfilters gezuiverd tot drinkwater.

In de verschillende zuiveringstappen worden diverse chemicaliën gebruikt. In de oude situatie stonden de chemicaliëndoseerinstallaties van beide zuiveringsstraten in één ruimte. Bij een calamiteit in de chemicaliëndosering zouden beide zuiveringen tegelijk kunnen uitvallen. Verder waren de huidige doseerinstallaties aan het eind van de technische levensduur. Het project omvatte het bouwkundig opsplitsen van de chemicaliën doseerruimtes, het vernieuwen van de doseerinstallaties en het splitsen van de installaties in de elektrische installatie en de procesautomatisering. Door de splitsing is het risico van volledige uitval tot een minimum beperkt, de leveringszekerheid gewaarborgd en de flexibiliteit verhoogd.