Gemaal Polbeek

Bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische renovatie van het gemaal. Het gemaal wordt gebruikt om het peil van het oppervlaktewater te regelen.

Het gemaal is gebouwd in 1957 bij de sluiting van de Baakse Overlaat. De bestaande pomp is vervangen door een elektromotor die op twee toerentallen kan draaien, afhankelijk van de toevoer van water en de opvoerhoogte. Daarmee is ook capaciteitsverhoging gerealiseerd. De capaciteit bedraagt ongeveer 1 m3/s afhankelijk van onder andere het toerental en de opvoerhoogte. Het stroomgebied van het gemaal is 400 ha groot.

Door IA Elektrotechniek is het definitief ontwerp en bestek gemaakt voor de renovatie van de elektrotechnische en besturingsinstallatie. Het Waterschap is tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase door IA Groep begeleid.

Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Laagspanningsinstallatie
– Besturingsinstallatie
– Bediening op afstand