Gemaal de Liemers

Renovatie van de elektrotechnische installatie. Het gemaal wordt gebruikt om het peil van het oppervlaktewater te regelen. Bij een lage waterstand op de rivier de IJssel gebeurt dit door middel van stuwen. Bij een hoge waterstand op de Ijssel gebeurt dit door middel van bemaling. De bestaande elektrotechnische installatie en elektromotoren moesten na 25 jaar dienst vervangen worden omdat reservedelen niet meer te verkrijgen waren. Tevens is de capaciteit het gemaal met 10% verhoogd naar 700m3/minuut.

Door IA Elektrotechniek is het definitief ontwerp en bestek gemaakt voor de renovatie.
Het Waterschap is tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase door IA Groep begeleid.
Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Laagspanningsinstallatie
– Besturingsinstallatie
– Bediening op afstand