Brede school Kindcampus Grootstal Nijmegen

Kindcampus Grootstal is een brede school met een basisschool (De Kleine Wereld), buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, kinderdagopvang (KION) en opvang voor kinderen met een
ontwikkelingsbeperking (Stichting Dichterbij/ Kleur en is het eerste schoolgebouw in Nederland, waarbij het bestuur zelf eigenaar is van het gebouw. Dit is mogelijk gemaakt met de doordecentralisatie van overheidsgelden naar het schoolbestuur.

Het ontwerp moest binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van rechthoekige stratenpatronen en gebouwen worden opgenomen. Het gebouw voegt zich met zijn eenvoudige vorm goed in de context van de naoorlogse woonwijk. Op subtiele wijze is het een verfrissende impuls en een markant herkenningspunt in de wijk.

Bij dit project is extra aandacht besteed aan de balans tussen ontwerp en techniek. Door de compacte vorm en het integrale ontwerp werd geld bespaard, dat ten goede is gekomen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, extra transparantie, de bijzondere trappartij en diverse interieurelementen. Het gebouw is zeer energiezuinig; de EPC van 0,85 is 35 procent lager dan de eis. De luchtkwaliteit in het gebouw voldoet aan klasse B met slechts maximaal 900 ppm CO2-deeltjes per ruimte, waar 1.200 de norm is. Mede door deze maatregelen heeft het gebouw een GPR-score van 7,9.

Er zijn diverse duurzame toepassingen in het ontwerp geïntegreerd, zoals beheersing van de luchtkwaliteit en vloerverwarming. Een zonnecollectorsysteem verzorgt de warmteopwekking voor de vloerverwarming. Gebruik maken van zonnewarmte zorgt naast energiebesparing ook voor een verlaging van de CO2-uitstoot.