Utiliteit

Metro-Oostlijn Amsterdam

Het GVB te Amsterdam heeft op een deel van de Metro-Oostlijn de wisselverwarmingsinstallatie vernieuwd, welke tevens wordt voorzien van een afstandsbediening en aangesloten op de centrale bedieningsinstallatie zodat de centrale verkeersleiding de installatie kan monitoren en in- en uitschakelen.

IA Elektrotechniek heeft het vaktoezicht verricht op de werkzaamheden van de aannemer om ervoor te zorgen dat deze zich aan de bestekseisen houdt en de kwaliteit van de nieuwe installatie voor 25 jaar gewaarborgd is.

Maaswaal College Wijchen

Het gebouw is tot stand gekomen in samenwerking met de school. Samen met het Maaswaal College heeft IA Groep een onderwijsconcept en programma van eisen opgesteld. Met name voor de vertaling van dit concept naar het uiteindelijke gebouw is de school genomineerd voor de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs.In deze geheel nieuwe school zijn verschillende richtingen binnen het vmbo gehuisvest. Zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw bestaat het gebouw uit verschillende herkenbare domeinen. Onderbouw: vmbo-t, kader, kader basis inclusief een grote lwoo afdeling. Bovenbouw: vmbo-t, sectoren zorg&welzijn, economie inclusief diverse sectorpleinen.

Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Ontwerp verlichtingsinstallatie
– Ontwerp laagspanningsinstallatie
– Ontwerp beveiligingsinstallaties
– Ontwerp cummunicatie-installaties
– Opstellen ontwerpdocumenten en bestek
– Overleg nutsbedrijven en verzorgen aanvragen
– Verzorgen van de aanbesteding
– Beoordeling aanbiedingen
– Kwaliteitsinspecties uitvoering
– Bouwbegeleiding en oplevering

Integraal Kindcentrum De Kubus

In het centrum van Druten ligt Kindcentrum De Kubus. Dit gebouw is het eerste integrale kindcentrum van Gelderland. Het project is uitgevoerd als total engineering opdracht, met alle disciplines binnen IA Groep.

Binnen dit energiezuinige gebouw is een luchtkwaliteit gerealiseerd die voldoet aan ‘Frisse Scholen’ klasse B (goed). Het gebouw wordt verwarmd met een lage temperatuursysteem op basis van vloerverwarming (milieuvriendelijk, duurzaam, zeer comfortabel en astma-vriendelijk). Op het dak zijn PV-cellen geplaatst.

Gemeentekantoor Lingewaard

Op de bestaande locatie van het gemeentehuis te Bemmel is een nieuw gemeentekantoor voor de gemeente Lingewaard gerealiseerd, bestaande uit drie bouwlagen. Het bestaande gemeentehuis werd hiertoe gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw vleugels, de noord en zuid vleugel. Het bestaande bijgebouw “De Tabaksschuur” werd tevens gerenoveerd. Met de uitbreiding beslaat het uiteindelijk gemeentekantoor een bruto vloeroppervlak van 7.262m².
Het kantoorgebouw is onder andere voorzien van een vloergotensysteem, GBS gekoppeld schakelsysteem voor integrale regeling en bediening van de verlichting en zonwering en een preferent net met aggregaat voor calamiteitenbedrijf bij (net)stroomuitval.

Citadel College Nijmegen

Aan de rand van het nieuw te bouwen stadshart De Waalsprong bij Nijmegen heeft IA Groep een nieuw schoolgebouw voor het Citadel College ontworpen. Het betreft hier een VMBO-t-/ HAVO-/ VWO-locatie tussen de bestaande Griftdijk, de nieuwe rondweg en de nieuwe radiaal vanuit De Citadel.

De school is gesitueerd naast een sporthal. Binnen een veilige campus-achtige omgeving is er zo een combinatie van onderwijs en sport ontstaan. Het gebouw is opgebouwd uit twee vleugels in een stoere baksteenarchitectuur die aansluit op het stedelijke karakter die dit nieuwe stadshart krijgt. De grote vleugel is voor de bovenbouw en de kleine vleugel is voor de onderbouw. De grove baksteen volumes worden verfijnd door een spel van raamopeningen met een diepe negge, waarbij sommige openingen ook verfraaid worden met dunne gekleurde kaders. Op de eerste verdieping van beide eenheden ligt het onderzoek- en ontwikkelingsplein, een open omgeving voor de binask-vakken en creatieve vakken samen. Het hart van elke unit wordt gevormd door een atelier. Dit atelier is duidelijk zichtbaar in de gevel door de grote gevelopeningen op de koppen van de vleugels. De twee eenheden worden gekoppeld door een transparante middenzone, waarin de aula, een aantal werkplekken en de personeelsruimten zijn gehuisvest.

Het ontwerp van het Citadel College integreert diverse duurzame energietoepassingen, zoals beheersing van de luchtkwaliteit, vloerverwarming en een wko-systeem.

Brede school Kindcampus Grootstal Nijmegen

Kindcampus Grootstal is een brede school met een basisschool (De Kleine Wereld), buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, kinderdagopvang (KION) en opvang voor kinderen met een
ontwikkelingsbeperking (Stichting Dichterbij/ Kleur en is het eerste schoolgebouw in Nederland, waarbij het bestuur zelf eigenaar is van het gebouw. Dit is mogelijk gemaakt met de doordecentralisatie van overheidsgelden naar het schoolbestuur.

Het ontwerp moest binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van rechthoekige stratenpatronen en gebouwen worden opgenomen. Het gebouw voegt zich met zijn eenvoudige vorm goed in de context van de naoorlogse woonwijk. Op subtiele wijze is het een verfrissende impuls en een markant herkenningspunt in de wijk.

Bij dit project is extra aandacht besteed aan de balans tussen ontwerp en techniek. Door de compacte vorm en het integrale ontwerp werd geld bespaard, dat ten goede is gekomen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, extra transparantie, de bijzondere trappartij en diverse interieurelementen. Het gebouw is zeer energiezuinig; de EPC van 0,85 is 35 procent lager dan de eis. De luchtkwaliteit in het gebouw voldoet aan klasse B met slechts maximaal 900 ppm CO2-deeltjes per ruimte, waar 1.200 de norm is. Mede door deze maatregelen heeft het gebouw een GPR-score van 7,9.

Er zijn diverse duurzame toepassingen in het ontwerp geïntegreerd, zoals beheersing van de luchtkwaliteit en vloerverwarming. Een zonnecollectorsysteem verzorgt de warmteopwekking voor de vloerverwarming. Gebruik maken van zonnewarmte zorgt naast energiebesparing ook voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

Brandweerkazerne Bemmel

IA Elektrotechniek en IA Werktuigbouw hebben alle elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties ontworpen ten behoeve van de nieuwe brandweerkazerne (ca 900 m² BVO).Speciaal hieraan zijn:- uitlaatgassen afzuiging- perslucht
In 2014 wordt de brandweerkazerne uitgebreid met 300 m² BVO.

Steunpunt Rijkswaterstaat Helveld

Projectomvang IA Elektrotechniek:

– Ontwerp verlichtingsinstallatie
– Ontwerp terreinverlichting
– Ontwerp laagspanningsinstallatie
– Ontwerp beveiligingsinstallaties
– Ontwerp communicatie-installaties
– Opstellen ontwerpdocumenten en bestek
– Overleg nutsbedrijven
– Beoordeling aanbiedingen
– Bouwbegeleiding en oplevering