Energie

Vervangen procesautomatisering installaties Vitens

Omdat Vitens is ontstaan uit heel veel kleinere bedrijven, die elk hun eigen systemen en apparatuur voor de drinkwaterproductie hadden, zitten ze nu met ongeveer 230 installaties die door de geschiedenis op een verschillende manier zijn uitgevoerd. Een grootscheepse vervangingsoperatie gaat eenheid in die procesautomatisering (PA) brengen.

Het proces van drinkwater produceren en distribueren moet feilloos verlopen. De besturing van dat proces verloopt automatisch, zowel op kleine locaties als op de grote stations waar alle productiestappen worden uitgevoerd. Menselijk ingrijpen vindt alleen plaats bij storingen en onderhoud. Dat neemt niet weg dat het wel noodzakelijk is dat de procesoperators de apparatuur beheersen en zo nodig handmatig kunnen bedienen. Door de variëteit in systemen moeten zij zich veel systemen eigen maken. Bovendien is een deel van de apparatuur en software verouderd. Dat kan een steeds groter risico worden voor de drinkwatervoorziening van Vitens. Vandaar dat op alle productielocaties de procesbesturing uniform moet worden. Waar mogelijk wordt daarnaast geprobeerd het productieproces energiezuiniger te laten verlopen.

Gezien de bestaande variëteit is deze vervangingsoperatie allesbehalve een invuloefening. Aan het einde van de rit, eind 2015, werken de procesoperators nog maar met drie flexibele PA-systemen, die min of meer dezelfde look & feel hebben. Het productieproces verandert niet, maar de procesoperators zijn straks op elk station inzetbaar en het beheer en onderhoud van de systemen zal eenvoudig zijn.

De feitelijke overstap naar de nieuwe PA-systemen verloopt gefaseerd: eerst vooral de kleine stations, dan de grote productielocaties. En eerst een test, ver¬volgens de ombouw. In totaal voert het programmateam zo’n 230 projecten uit. De ene keer is het ‘slechts’ een vervanging van de software, de andere keer moet er compleet nieuwe apparatuur worden geïnstalleerd. Hiervoor werkt IA Groep met 3 verschillende ingenieursbureaus samen en 7 systeembouwers.

Vervangen 150kV scheiders TenneT

IA Groep doet al langere tijd werkzaamheden voor TenneT in de secundaire elektrotechniek (besturing en beveiliging). Inmiddels wordt ook op primair gebied (hoogspanningscomponenten en draagconstructies) een mooi project geëngineerd en getekend voor hoogspanningsstations in Haps en Den Bosch. Dit soort onderstations worden gemaakt voor een levensduur van 40 jaar. Binnen het project worden componenten vervangen die verouderingsverschijnselen, zoals scheuren beginnen te vertonen.

Voor dit project wordt er inzet gevraagd van de afdelingen bouwkunde (constructieberekeningen), werktuigbouwkunde (constructie- en opstellingstekeningen) en elektrotechniek (nieuwe stationstekeningen met de vervangen componenten). Voor het vervangen van de hoogspanningscomponenten is het tevens noodzakelijk dat de draagconstructies worden vervangen, aangezien de maatvoeringen van de componenten zijn gewijzigd. Daarvoor worden alle staalconstructies (26 stuks) opnieuw geëngineerd in Solid Works en doorgerekend.

Studie uitbreiding 10kV net

Voor een uitbreiding van de productiecapaciteit is een studie verricht voor het uitbreiden van het 10kV ringnet van de gehele plant. Door de groei van de laatste jaren is de capaciteit van de bestaande verdeelstations volledig benut. Er diende een berekening te worden gemaakt waar de uitbreiding van de middenspanningsinstallatie het best kon worden uitgevoerd en met welke kosten.

Gasturbines AES Kilroot

Verplaatsen van twee gasturbines/generator units van de Dominicaanse Republiek naar Noord-Ierland. De grootste uitdaging in het elektrotechnisch ontwerp ligt hierbij in het verschil in de netspanning: deze bedraagt in Midden-Amerika 60Hz en in Europa 50Hz.

Door IA Elektrotechniek zijn de specificaties geschreven voor de aanpassingen aan de bestaande installaties en de nieuw te leveren middenspannings-, en laagspanningsinstallaties. Er is een bestek geschreven voor de installatiewerkzaamheden ter plaatse.

Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Generatorbeveiliging
– Transformatorbeveiliging
– Middenspanningsinstallatie
– Laagspanningsinstallatie
– Middenspanningsverdeelinrichtingen
– Kortsluit en selectiviteitsberekeningen

Gasturbine Aruba

Complete renovatie van een gasturbine / generator unit. De unit wordt door WEB (Water en Energiebedrijf) Aruba tijdens piekuren ingezet om het eiland van benodigde elektrische energie te kunnen voorzien.

Door IA Elektrotechniek is het detail ontwerp en een compleet documentatiepakket van de gerenoveerde elektrotechnische installaties voor de gasturbine, generator en bijbehorende installaties gemaakt. Tevens zijn de toeleveranciers geselecteerd en begeleid door IA Elektrotechniek.

Gas- en stoomturbine energiecentrale Hitachi

Hitachi Power Europe heeft een van ‘s werelds modernste gasgestookte energiecentrales in het Zweedse Malmö gebouwd.

De centrale heeft een elektrisch vermogen van 440 megawatt en bijkomend 250 megawatt warmtewinning. Bij gecombineerd gebruik zal 89 procent van de energie worden gebruikt.
De nieuwe centrale zal ervoor zorgen dat oude steenkoolcentrales in Scandinavië verdwijnen, waardoor er jaarlijks ongeveer een miljoen ton minder kooldioxide vrijkomt.

Projectomvang IA Elektrotechniek:
– Specificatie machinetransformatoren
– Specificatie beveiligingspanelen
– Specificatie hoogspanningsverbindingen
– Specificatie generatorschakelaars
– (deel)Projectmanagement tijdens uitvoering en inbedrijfstelling

Renovatie Gasturbine en 11kV generator

Projectomvang IA Elektrotechniek:
Engineering, specificatie, begeleiding van toeleveranciers en afname van:
– 11kV lijn en sterpuntskast
– Control container
– Generator beveiligings-, synchronisatie en bekrachtigingspaneel
– Branddetectie
– AC en DC laagspanningssystemen
– Noodstroom systemen

Energiecentrale RWE Eemshaven

Dit project betreft de bouw van een energiecentrale, die op poederkool en biomassa draait, in de Eemshaven. De centrale, kan dan twee miljoen huishoudens in Nederland voorzien van betrouwbare stroom. Ook wordt de centrale gereedgemaakt om in de toekomst CO2 af te vangen. Sinds begin 2007 ondersteunt IA Elektrotechniek RWE Technology Essen (Dld) bij de realisatie van de grootste elektriciteitscentrale in Nederland. Deze RWE/ESSENT centrale wordt gebouwd in Eemshaven en heeft twee eenheden van elk 850MW. Het investeringvolume bedraagt enige miljarden en op hoogtijdagen werken circa 2500 man aan de realisatie van deze centrale.

Om de centrale te koppelen aan het Nederlandse 400kV hoogspanningsnet heeft TenneT een nieuw 400kV station “Eemshaven Oude schip” gebouwd. Vanuit dit station zijn twee lijnverbindingen gerealiseerd naar de centrale. IA Elektrotechniek heeft in nauwe samenwerking met TenneT het beveiligingsconcept, de interfaces en beveiliginginstellingen uitgewerkt. Voor de inbedrijfstelling heeft IA Elektrotechniek de noodzakelijke procedures geschreven en is namens RWE eerste aanspreekpersoon. Op dit moment zijn beide aansluitingen in bedrijf en wordt de centrale gevoed vanuit het hoogspanningnet.

Voor de beveiliging van de generatoren (a 900MW, 27kV), machine transformatoren (a 1100MVA, 400/27kV, 536 ton), eigen-bedrijfstransformatoren (a 100MVA), kWh meting, stoorschrijvers en 10kV high speed transfer systemen heeft IA Elektrotechniek de specificaties geschreven. IA Elektrotechniek treedt hierbij op als RWE vertegenwoordiger en is verantwoordelijk voor techniek, planning, kosten en inbedrijfstelling.

Hypermodern
De centrale zal 1600 megawatt (MW) schone en verantwoorde elektriciteit leveren. Deze elektriciteit wordt opgewekt uit vermalen steenkool en biomassa. De hypermoderne technieken zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de emissies en daarmee ook voor een veel lagere belasting van de omgeving. Omdat de steenkool eerst wordt vermalen tot poeder, verbrandt het volledig en blijven er minder reststoffen over. Alle rookgassen die wel overblijven worden gefilterd en gereinigd. Hierdoor komen er veel minder stoffen in de lucht dan bij oude kolencentrales. De emissies blijven onder de wettelijke normen.